Strona główna


III edycja konkursu

Young And Science Competition

rozstrzygnięta!


Po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na III edycję konkursu naukowego Young And Science Competition, Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrody pieniężne* w następujących kategoriach:Kategoria Farmacja

I nagroda

nagrody nie przyznano

zgłoszone prace nie uzyskały wymaganej ilości punktów

II nagroda

Pani Barbara Tabisz

praca uzyskała 45 punktów na 60 możliwych

III nagroda

Pani Sylwia Słowik

praca uzyskała 40 punktów na 60 możliwychKategoria Medycyna

I nagroda

nagrody nie przyznano

zgłoszone prace nie uzyskały wymaganej ilości punktów

II nagroda

nagrody nie przyznano

zgłoszone prace nie uzyskały wymaganej ilości punktów

III nagroda

nagrody nie przyznano

zgłoszone prace nie uzyskały wymaganej ilości punktówKategoria Biotechnologia/Chemia
 

I nagroda

Pani Katarzyna Klarzyńska

praca uzyskała 52  punkty na 60 możliwych

II nagroda

nagrody nie przyznano

zgłoszone prace nie uzyskały wymaganej ilości punktów

III nagroda

nagrody nie przyznano

zgłoszone prace nie uzyskały wymaganej ilości punktów
Laureatom Konkursu gratulujemy!!!


Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za nadesłane prace.

*Informacja o wysokości nagród pieniężnych znajduje się w § 5 pkt. 2 Regulaminu Konkursu.


Zgodnie z informacją zawartą w
§ 4 pkt. 10 Regulaminu Konkursu, Uczestnicy mają prawo wglądu – w siedzibie Organizatora - w protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.


Zapraszamy do fotogalerii poświęconej uroczystości wręczenia nagród konkursowych.