Farmacja
Medycyna
Biotechnologia / Chemia
Medycyna

Pakiet "Medycyna" - pobierz
 

Zadania konkursowe – Kategoria „Medycyna”

 

Odpowiedzi należy przygotować w języku polskim bądź angielskim (do wyboru) w oparciu o podane niżej wytyczne, które można po podanym numerze odszukać bez problemu poprzez Google lub na stronie:

 

http://www.ema.europa.eu/htms/human/humanguidelines/efficacy.htm


1.   Na podstawie draftu aktualizacji wytycznej Clinical Investigation of Medicinal Products in the Treatment of Diabetes Mellitus CHMP/EWP/1080/00 Rev. 1 (plik powinien mieć nazwę 108000enrev1.pdf) oraz publikacji naukowych przygotować założenia dla badania potwierdzającego skuteczność (III faza) nowego, doustnego leku p-cukrzycowego z przeznaczeniem do stosowania w cukrzycy typu 2 (schemat i rodzaj badania, jaka populacja, czas trwania, punkty końcowe, podstawowe kryteria włączenia, wykluczenia itp.). Dla każdego założenia badania należy przestawić uzasadnienie wyboru w odniesieniu do wymagań wytycznej.


2.   Przedstawić syntetyczny materiał dotyczący najnowszych trendów w farmakoterapii cukrzycy, bądź nadciśnienia (do wyboru). Odpowiedź nie może być dłuższa niż 8 stron tekstu (nie włączając listy literatury, którą należy zebrać na końcu dokumentu).

 

Odpowiedzi wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia konkursowego należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@sciencepharma.pl w tytule maila podając Nazwisko oraz wybraną kategorię konkursu. Prosimy o przesłanie odpowiedzi w formie pliku tekstowego .doc, .docx lub analogicznych.