Kontakt z nami

Informacje o konkursie można uzyskać:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
pod nr telefonu  22-841-16-64, nr kom 698 401 054

Zgłoszenie swojego uczestnictwa wraz z rozwiązaniem jednego z pakietu zadań problemowych
należy przesyłać za potwierdzeniem odbioru na adres:

konkurs@sciencepharma.pl


lub pocztą na adres:


„SciencePharma sp. z o.o. spółka komandytowa”
ul. Chełmska 30/34
00-725 Warszawa

Termin uznaje się za zachowany w przypadku otrzymania prac konkursowych przez
Organizatora konkursu przed upływem terminu określonego w Regulaminie Konkursu.