Farmacja
Medycyna
Biotechnologia / Chemia
Kategorie Konkursu

Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

  • Farmacja
  • Medycyna
  • Biotechnologia / Chemia

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rozwiązanie
zadań problemowych w jednej wybranej kategorii.