Farmacja
Medycyna
Biotechnologia / Chemia
Farmacja

 

Pakiet "Farmacja" - pobierz

 

Zadania konkursowe – Kategoria „Farmacja”


Odpowiedzi należy przygotować w języku polskim bądź angielskim (do wyboru) w oparciu dane literaturowe oraz tekst Ustawy Prawo Farmaceutyczne.

1.     Przedstawić syntetyczny materiał dotyczący najnowszych trendów w farmakoterapii cukrzycy, bądź nadciśnienia (do wyboru). Odpowiedź nie może być dłuższa niż 8 stron tekstu (nie włączając listy literatury, którą należy zebrać na końcu dokumentu).
2.     Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dn. 6 września 2001 uwzględniając zmiany z dnia 30.03.2007 r. należy:

a.     Wymienić wszystkie kategorie produktów leczniczych jakie Ustawa wyróżnia z podaniem artykułu, w którym mowa jest o danej kategorii

b.    Napisać jakie warunki musi spełniać produkt, aby móc zaliczyć go do grupy roślinnych produktów leczniczych o tradycyjnym stosowaniu.

c.     Wymienić jakie można wyróżnić procedury rejestracyjne.

d.     Jaka jest ważność pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego? Kto, kiedy i do kogo składa wniosek o przedłużenie ważności pozwolenia?

e.     Wyjaśnić co to jest odpowiednik oryginalnego produktu leczniczego
i jakie warunki musi spełniać taki produkt.

 

Odpowiedzi wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia konkursowego należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@sciencepharma.pl w tytule maila podając Nazwisko oraz wybraną kategorię konkursu. Prosimy o przesłanie odpowiedzi w formie pliku tekstowego .doc, .docx lub analogicznych.